Imigrasyon – Tagalog

Immigration

Kasama sa mga tampok ng aming Pagsubok ng DNA para Imigrasyon ang:

  • Walang hirap na Pagkuha ng Sample sa buong Canada – mobile (pumili ng mga lungsod) o isang lugar ng pagkuha
  • Pagsasaayos ng pagsubok para sa lahat ng aplikante sa ibang bansa (direktang makikipag-ugnayan ang Maxxam sa mga tanggapan ng imigrasyon sa ibang bansa).
  • Sulit ang presyo at kasama na ang lahat ng gastusin (walang mga nakatagong bayarin).
  • Handa na ang mga resulta sa loob ng 5 araw ng negosyo pagkatanggap ng lahat ng sample.
  • Direktang ibibigay ng Maxxam ang mga ulat sa mga Tanggapan ng Imigrasyon, Sponsor at/o Legal na Tagapayo.
  • Direktang pakikipag-ugnayan sa Mga Siyentipiko sa Pag-uulat ng Maxxam upang ipaliwanag ang mga resulta (kung kinakailangan). Pinoprotektahan ang lahat ng impormasyon ng kliyente sa bisa ng mahigpit na Federal and Provincial Privacy Laws dahil ang Maxxam ay isang laboratoryo sa pagsubok ng DNA na ganap na pinagmamay-arian at pinapatakbo sa Canada.

Ang Maxxam ay isa sa ilan sa mga laboratryo na pinagpilian ng Citizenship and Immigration Canada (CIC) upang magsagawa ng mga pagsubok sa DNA para sa layuning pang-imigrasyon. Simula noong 2000, Ang Maxxam DNA lab ay nakakatanggap ng mga sample para sa pagsubok pang-imigrasyon mula sa mahigit na 100 mga bansa sa buong mundo.

Gamit ang mga nangungunang teknolohiya at napakahusay na espesyalista sa DNA, may magandang reputasyon ang Maxxam sa pagkuha at pagsubok ng DNA para sa imigrasyon sa Canada.

Maaaring gamitin ang pagsubok ng DNA para sa imigrasyon upang mapatunayan ang iba’t ibang mga bayolohikal na mga kaugnayan sa mga miyembro ng pamilya, kasama na ang ina, ama, kapatid, tiyahin, tiyuhin o iba pang mga kamag-anak (hal. mga lolo’t lola).

Maging kailangan mo man ng tulong sa pagsubok ng isang miyembro ng pamilya sa ibang bansa o pagsubok ng isang sponsor dito sa Canada, narito kami upang tulungan kang maunawaan ang proseso at upang magbigay ng mga maaasahang resulta na tinatanggap ng CIC.