Di trú  – Vietnamien – Tiếng Việt

Immigration

Các Điểm Nổi Bật của việc Xét nghiệm cho vấn đề Di trú bao gồm:

  • Việc lấy mẫu thuận tiện trong toàn Canada – dịch vụ lưu động (chọn thành phố) hoặc tại nơi thu mẫu
  • Sắp xếp để làm xét nghiệm cho tất cả các ứng đơn ở nước ngoài (Maxxam sẽ liên hệ trực tiếp với các văn phòng di trú ở nước ngoài).
  • Cho giá cạnh tranh bao gồm tất cả mọi chi phí (không có chi phí ẩn).
  • Có kết quả trong vòng 5 ngày làm việc hành chánh kể từ khi nhận được tất cả các mẫu xét nghiệm.
  • Các báo cáo được gửi thẳng từ Maxxam đến các Văn phòng Di trú, đến Những Người Bảo lãnh và/hoặc Luật Sư.
  • Tiếp cận trực tiếp với Các Khoa Học Gia của Maxxam phụ trách việc Báo Cáo để được giải thích các kết quả xét nghiệm (nếu có yêu cầu)
  • Tất cả thông tin của khách hàng được bảo vệ nghiêm ngặt theo Các Luật về Chi Tiết Đời Tư của Liên Bang và Tỉnh Bangvì Maxxam là một cơ quan hoàn toàn do người Canada làm chủ và điều hành phòng xét nghiệm DNA.

Maxxam là một trong số ít các phòng xét nghiệm được chọn bởi Di trú và Công dân Canada (Citoyenneté et Immigration Canada) (CIC) để thực hiện các xét nghiệm mã di truyền DNA cho các mục đích về di trú. Kể từ năm 2000, phòng xét nghiệm DNA của Maxxam đã nhận các mẫu xét nghiệm di trú từ hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Thông qua việc sử dụng các kỹ thuật tiên tiến và các chuyên viên xét nghiệm DNA có trình độ chuyên môn cao, Maxxam có được uy tín vững chắc trong việc thu thập và xét nghiệm DNA cho các mục đích về di trú của Canada.

Việc xét nghiệm DNA cho mục đích di trú có thể sử dụng để xác minh các mối quan hệ ruột thịt với những người thân trong gia đình bao gồm mẹ, cha, anh chị em, cô dì thím mợ, chú bác cậu dượng hoặc người thân khác (ví dụ, ông bà nội ngoại).

Khi quý vị cần sự giúp đỡ để xét nghiệm cho một người thân trong gia đình tại nước ngoài hoặc để xét nghiệm một người bảo lãnh tại Canada, chúng tôi có mặt để giúp quý vị hiểu tiến trình và cung cấp các kết quả đáng tin cậy được chấp thuận bởi CIC.